Generelle betingelser

Afbud informeres senest to dage før selv arrangementet, herefter betales fuld kuvertpris.

Musikmenuer afregnes med 150,- pr. musiker (hovedret).

Diverse AV-udstyr samt lydanlæg er med i huslejeprisen.

Specialmenu til vegetar, veganer, allergiker mv. tillægges der 10 % af menuprisen.